Απογραφή στους μετανάστες από την κυβέρνηση

Μελέτη για την καταγραφή των μεταναστών στη χώρα μας κόστους 120.000 ευρώ προκήρυξε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η μελέτη θα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, ανά περιοχή και στη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισής τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλέγματος δράσεων και παρεμβάσεων του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική πραγματιικότητα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s