Η κρίση και η πτώση της κατανάλωσης έφεραν μείωση σκουπιδιών κατά 9%

Περίπου 511.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών από συσκευασίες και χαρτί εντύπων από μπλε κάδους δεν οδηγήθηκαν στα σκουπίδια το 2010, μας πληροφορεί η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

Η ΕΕΑΑ, στο πλαίσιο των ετήσιων αποτελεσμάτων της περασμένης χρονιάς, ανακοίνωσε ότι η κρίση μείωσε τα σκουπίδια και ότι επτά στους δέκα ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ήταν συμβεβλημένοι στο τέλος του 2010 με το σύστημα αξιοποίησης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι περίπου οκτώ εκατομμύρια κάτοικοι εξυπηρετούνται από τα αποτελέσματα των μπλε κάδων. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο σύστημα, ξεπέρασε τις 1.650 από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

Η περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από τις σοβαρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που επέφερε σημαντική μείωση της κατανάλωσης και γι’ αυτό τον λόγο οι συνολικές ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών στην Ελλάδα παρουσίασαν μείωση περίπου 9% σε σύγκριση με το 2009.

Εντούτοις, η ΕΕΑΑ θεωρεί ότι η ανακύκλωση συσκευασιών στον μπλε κάδο είχε ανοδική πορεία.

  • Φ.Κ., Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s