Συμβούλιο Επικρατείας για μετανάστες: Αντιδραστική απόφαση που παραπέμπει σε μαύρες εποχές

Motion Team
Με μια απόφαση (350/2011) η λογική της οποίας παραπέμπει σε εποχές μαύρης αντίδρασης, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας, αποφασίζει την ακύρωση του νόμου 3838/2010 που προέβλεπε ότι μπορεί να αποκτηθεί η ιθαγένεια από παιδιά μεταναστών που γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα, των οποίων οι γονείς διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας για τουλάχιστον 5 συνεχή χρόνια. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση ακυρώνει τη δυνατότητα να πάρουν την ιθαγένεια αλλοδαποί μετά από αίτησή τους μέσα σε προθεσμία 3 ετών από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ – πρόεδρος ο Σ. Ρίζος και εισηγητής ο Ε. Αντωνόπουλος – παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για οριστική κρίση, λόγω μείζονος σημασίας.

Πάντως, πρέπει να επισημάνουμε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – όπως και η προηγούμενη της ΝΔ – ακολούθησε την πολιτική καταστολής και ομηρίας των μεταναστών. Κι αυτό γιατί αρνήθηκε και αρνείται να νομιμοποιήσει την πλειοψηφία των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, αλλά και να απλοποιήσει τις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής, εργασίας και οικογενειακής επανένωσης. Ο συγκεκριμένος νόμος αφορά μόνο ένα τμήμα των μεταναστών και δεν αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό ζήτημα στο σύνολό του. Κινείται στην κατεύθυνση χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κυρίαρχες «αξίες» της κοινωνίας της εκμετάλλευσης, διαχωρίζοντας και αντιπαραθέτοντας τους μετανάστες σε «νόμιμους» και «μη νόμιμους».

Αυτό, λοιπόν, το νομικό πλαίσιο που κινείται σε αντιμεταναστευτική κατεύθυνση, έρχεται τώρα να εμπλουτίσει με αντιδραστικά, αναχρονιστικά, ρατσιστικά επιχειρήματα και λογικές, το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, μερικά από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το ΣτΕ, για να κρίνει αντισυνταγματικά τα άρθρα 1Α και 24 του νόμου 3838/2010, είναι:

  • «…η πολιτογράφηση αυτή – μέσω του νόμου – γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διανομής του αλλοδαπού, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελουσία αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό για την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως». Δηλαδή τι εννούν; Οτι πρέπει να επικρατήσει η λογική του «Πας μη Ελλην βάρβαρος» ή «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»; Η συγκεκριμένη λογική είναι αντιδραστική, αναχρονιστική και δεν πρέπει να περάσει. Ποιες είναι οι αξίες που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και που πρέπει να ασπαστεί ένας μετανάστης που ζει και εργάζεται στη χώρα μας για πολλά χρόνια για να μπορέσει το παιδί του να αποκτήσει την ιθαγένεια;
  • Οι δικαστές του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ προχωρούν όμως ακόμη περισσότερο και σημειώνουν ότι ο Ελληνας νομοθέτης «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και διά της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας», του οποίου οι ρυθμίσεις βασίζονται στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος», δηλαδή την καταγωγή από Ελληνες γονείς. Στην πραγματικότητα, λένε ότι κανείς μετανάστης ή παιδί μετανάστη που γεννιέται στη χώρα μας, δεν μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, επειδή δεν αποδέχεται τις αξίες του ελληνισμού, και επειδή δεν κατάγονται από Ελληνες γονείς. Αντίληψη αναχρονιστική και ρατσιστική, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης και έχουν τη δική τους συμβολή στη δημιουργία του πλούτου και πρέπει να έχουν ισότιμα δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Τη στιγμή που περίπου 250.000 παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα βιώνουν την ανασφάλεια και την ανυπαρξία δικαιωμάτων των γονιών τους.
Καταργεί και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Με την ίδια απόφαση το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ καταργεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για τους αλλοδαπούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο, επικαλούμενο τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος έκρινε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης το έχουν μόνο οι Ελληνες πολίτες, δεν μπορεί να επεκταθεί «στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή» και συνεπώς οι ρυθμίσεις των άθρων 14 μέχρι 21 του νόμου 3838/2010 «είναι ανίσχυρες»!

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

– Η άσκηση «του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Ελληνες πολίτες».

– Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της χώρας γενικώς»!

Επικίνδυνες λογικές

Πρέπει τέλος να επισημάνουμε ότι τόσο οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι η απόδοση εύκολης ιθαγένειας είναι προοδευτική εξέλιξη όσο και εκείνες που θεωρούν εθνική μειοδοσία την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε «μη Ελληνες το γένος» είναι εξίσου επικίνδυνες για την εργατική τάξη και το λαό.

Η πρώτη άποψη που εκφράζει τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου και η δεύτερη που εκφράζει τον εθνικισμό του, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου αντιδραστικού νομίσματος. Η πραγματική προοδευτική διέξοδος βρίσκεται στους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες σε κάθε χώρα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την ανατροπή της αστικής εξουσίας και των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, που θα συμβάλει και στη διεθνή πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό.

  • ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Τετάρτη 2 Φλεβάρη 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s