“Αξίζει να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία”

“Αξίζει να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία” είναι ο τίτλος του κειμένου συλλογής υπογραφών, που δημοσιοποίησαν πολίτες ασκώντας εποικοδομητική κριτική στο νέο νομοσχέδιο. Ο διευθυντής  του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας ΕΝΩΣΗ‐ΚΕΜΟ Μίλτος Παύλου και η επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκρίτειου και κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Άννα Τριανταφυλλίδου υπογραμμίζουν εξ αρχής ότι η κινδυνολογία περί αλλοίωσης του έθνους και περί φυλετικής διαφοροποίησης κατά την ηλεκτρονική διαβούλευση στο νέο νομοσχέδιο είναι “αβάσιμη, απαράδεκτη σε μια δημοκρατία και κάποτε ποινικά κολάσιμη”. Προσθέτουν δε πως “οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βρίσκονται σαφώς στο μέσο όρο (αν όχι λίγο κάτω από αυτόν) των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και είναι εύλογες και δικαιολογημένες, όσο και επιφυλακτικές και προσεκτικές”.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν έχει ευνοϊκή ρύθμιση για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς

Ωστόσο, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδέχεται ουσιαστικών βελτιώσεων που θα βοηθήσουν την εφαρμογή του στην πράξη:

– Δεν είναι σαφής η σκοπιμότητα της ρύθμισης για συμμετοχή στις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να είναι οποιεσδήποτε τρεις τάξεις του Δημοτικού.

– Χρειάζεται να καλυφθούν οι περιπτώσεις γονικής μέριμνας από τρίτους (και όχι τους γονείς).

– Η παρ. 2 του άρθρου 1Α είναι δόκιμο να δίνει τη δυνατότητα πολιτογράφησης με την πλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται και όχι μετά το 18ο έτος της ηλικίας των παιδιών. Είναι προβληματικό να τα διατηρεί στην αναμονή της απονομής αυτού του δικαιώματος για δεκαετίες (για περίοδο δηλαδή μεγαλύτερη ακόμα και για τους μη γεννηθέντες ή μεταναστεύσαντες ανήλικους στη χώρα) οδηγώντας σε διακρίσεις και δυσχεραίνοντας τελικά την ίδια την εφαρμογή του νέου κώδικα ιθαγένειας στην κοινωνία.

– Ο περιορισμός του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ελληνική πρωτοτυπία εάν ψηφιστεί ως έχει, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά προβληματικός στην πρακτική εφαρμογή του.

– Το παράβολο επείγει να μειωθεί από τα 1.000 εύρω με βάση την εκτίμηση της επιβάρυνσης της διοίκησης για την εξέταση των αιτήσεων πολιτογραφησης. Ένα αναλογικό παράβολο ενδέχεται να κυμαίνεται ανάμεσα στα 50 και τα 200 ευρώ.

– Να προστεθεί μια μεταβατική διάταξη μόνο για την πρώτη εφαρμογή του νέου νόμου που να προβλέπει για έναν περιορισμένο χρόνο ‐κυρίως με στόχο τη λεγόμενη μιάμιση γενιά‐ τη δυνατότητα υποβολής αίτησης πολιτογράφησης μόνο με το στοιχείο της πραγματικής (και όχι αναγκαστικά συνεχούς και νόμιμης) διαμονής και των αποδεδειγμένων δεσμών με τη χώρα όπως και της ένταξης στην ελληνική κοινωνία.

Κάνοντας, τέλος, μια μικρή σύγκριση με το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, επισημαίνουν ότι “οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει τις δικές τους πολιτικές ιθαγένειας και πολιτογράφησης. Θα διαπιστώσουμε ότι οι σχεδόν όλες τους έχουν προβλέψει μια λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκή πρόσβαση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ιθαγένεια. Η πλειοψηφία τους (2 στις 3 ευρωπαϊκές χώρες) παραχωρεί την ιθαγένεια σε όσους γεννήθηκαν στη χώρα είτε αυτόματα με τη γέννηση (25%) είτε μετά από 3 (22%) ή 5 έτη (19%). Η Ελλάδα είναι πλέον η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν προβλέπει κάποια ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα των μεταναστών δεύτερης γενιάς να γίνουν Έλληνες πολίτες πριν από τους γονείς τους. Ακόμα και χώρες με αυστηρές προϋποθέσεις  (Αυστρία, Ιταλία, Κύπρος) προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους πρόσβασης στη μακρά διαμονή και ειδικές ρυθμίσεις για τη δεύτερη γενιά. Αντίστοιχα, ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών χωρών (11: 41%) χορηγεί στην πρώτη γενιά μεταναστών την ιθαγένεια σε λιγότερα από 5‐6 χρόνια και 14 χώρες σε 8‐10 χρόνια”.

Η συλλογή των υπογραφών γίνεται στη διεύθυνση http://www.petitiononline.com/greekcit/petition.html

Ομάδα Δικηγόρων: Βήματα εμπρός και πισωγυρίσματα

Στον δημόσιο διάλογο για το νομοσχέδιο παρεμβαίνει και η Ομαδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, τονίζοντας πως κατ’ αρχήν είναι “προς τη σωστή κατεύθυνση”. Ωστόσο εκφράζουν την ανησυχία τους “για την επικράτηση τάσεων επαναφοράς περιοριστικών διατάξεων και πρακτικών υπό την πίεση ακραίων ξενοφοβικών κύκλων” κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που ξεκίνησε με αφορμή τις κυβερνητικές προτάσεις. Βασική αιχμή της κριτικής τους στο νομοσχέδιο είναι ότι η “αυτονόητη νομιμότητα διαμονής των γονέων των δεύτερης γενιάς μεταναστών, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας, μας οδηγεί σε προβληματισμό, καθώς μία ακραία εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, θα οδηγούσε ίσως σε στέρηση του δικαιώματος ιθαγένειας των δεύτερης γενιάς μεταναστών που έχουν συμπληρώσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα φοίτησης σε ελληνικά σχολεία”. [Μορφονιός Ν., Η ΑΥΓΗ: 08/01/2010]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s