Πρέπει να αποφευχθούν οι ακραίες απαγορεύσεις

«Ο νόμος αποβλέπει κατά κύριο λόγο στην προστασία των μη καπνιστών από το παθητικό κάπνισμα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που αυτό επιτυγχάνεται, θα πρέπει να αποφευχθούν οι ακραίες απαγορεύσεις, που θα αποστερούν αναιτιολόγητα τα δικαιώματα των ενηλίκων καπνιστών, ώστε να μην οδηγηθούμε σε διαταράξεις της ομαλής παροχής εργασίας, σε προστριβές και σε παραβιάσεις της νομοθεσίας».

Αυτά τονίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (ΣΕΚ) σχετικά με την υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τους όρους, που θα διέπουν το κάπνισμα στους χώρους παροχής εργασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 3730, 23 Δεκεμβρίου 2008.

Τα μέλη του ΣΕΚ τονίζουν ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι «στους χώρους όπου παρέχεται εργασία από καπνιστές και μόνο θα πρέπει να μπορούν να καπνίζουν. Τέτοια είναι π.χ. η περίπτωση γραφείων όπου εργάζονται μόνο καπνιστές ή χώροι εργοστασίων όπου οι τυχόν καπνιστές ευρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από μη καπνιστές. Αυτό ισχύει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στους χώρους εργασίας των κρατών-μελών Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Κύπρου, Τσεχίας, Δανίας, Εσθονίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Σουηδίας το κάπνισμα είτε επιτρέπεται είτε επιτρέπεται σε ορισμένους χώρους, κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων, είτε παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών χώρων για τους καπνιστές».

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι «στους χώρους παροχής εργασίας όπου υπάρχουν καπνιστές και μη καπνιστές δεν θα πρέπει να επιτρέπεται το κάπνισμα, αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστού χώρου όπου θα μπορούν να προσέρχονται οι καπνιστές για να καπνίσουν».

Επίσης, σημειώνουν ότι η «υπουργική απόφαση πρέπει να παρέχει ικανή μεταβατική περίοδο, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη χωροταξική και οργανωτική διαμόρφωση των χώρων και την κατασκευή της υποδομής που πιθανόν να απαιτείται. Για προφανείς και εύλογους λόγους το καθεστώς που θα διέπει το κάπνισμα στις καπνοβιομηχανίες θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 82942».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΚ, Σπύρο Φλέγγα, υπάρχει στην όλη υπόθεση ένα νομικό «κενό».

«Σε σχέση με την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. 3730 νόμου, υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 (κάπνισμα στους χώρους παροχής εργασίας και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) προβλέπεται η έκδοση δύο υπουργικών αποφάσεων. Η πρώτη (παράγραφος 1) πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου, που είναι η 1η Ιουλίου 2009 και η δεύτερη (παράγραφος 2) εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή εντός 6 μηνών από την 23η Δεκεμβρίου 2008. Μέχρι τώρα δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις. Αρα είμαστε στο “κενό”». [Ελευθεροτυπία, Σάββατο 27 Ιουνίου 2009]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s